Tổ chức nhập khẩu & chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty TNHH DKSH Việt Nam,
Số 23, đại lộ Độc Lập, KCN Việt Nam Singapore, P. Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương.